Förtroendevalda i Gävle kommun

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.

Kommunalråd och kommunalråd i opposition

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form av samverkan som kommuner kan använda till vilken kommunal angelägenhet som helst. Kommunalförbundet omfattas av offentlighetsprincipen och kommunallagen. De regler som gäller enskilda kommuner gäller också här

Övrigt

Här hittar du exempel råd och arbetsgrupper i kommunen.

Partier