Förtroendevalda i Gävle kommun

Gävle Vatten AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Holmestig Erik Centerpartiet Ordförande 1
Nygren Niklas Socialdemokraterna Ledamot 2
Nilsson Ola Moderata samlingspartiet Ledamot 3
Carlén Rosalie Kristdemokraterna Lekmannarevisor 4
Hamilton Eva-Karin Moderata samlingspartiet Ersättare för lekmannarevisor 5