Förtroendevalda i Gävle kommun

Socialdemokraterna (S)

Antal personer (58 st)

Efternamn Förnamn
Sandberg Jan-Henrik
Bergström Peter
Bäckius Yvonne
Berggren David
Jakobsson Torgny
Edsvik Jörgen
Denaj Abedin
Al-Daloo Zinah
Rörick Lars
Åsberg Jimmy
Alenius Håkan
Forsmark Hampus
Öberg Birgitta
Rogsberg Marie
Wielbass Peter
Eriksson Lars
Ålander Lena
Kasem Hiwa
Daniels Ann-Sofie
Olsson Daniel
Löfström Karl Johan
Jäderberg Lina
Öberg Sten
Bastholm Christoffer
Mörk Moa
Edin Kent Erling
Mattsson Bertil
Älander Eva
Hellström Kristina
Rabenius David
Riveira Linares Damian
Valdemarsson Bengt
Lundgren Rörick Lena Christina
Andersson Maria
Oxbacke Lars-Erik
Backeskog Sanna
Frank Elin
Löfqvist Eva
Astner Sara
Lundgren Elin
Kullenberg Johanna
Amin Ahmed
Liljeqvist Niclas
Mc Manus Anna-Carin
Lagheim Per
Viklund Lång Åsa
Wahlström Hans
Säfström Lena
Almén Melissa
Ullberg Maja
Trevitt Lisa
Nygren Niklas
Engvall Alexander
Olsson Frida
Ahne Ingemar
Sundquist Boox Matilda
Öberg Lars
Embretsen Erica