Förtroendevalda i Gävle kommun

Åsa Viklund Lång (S)

Kontaktinformation

Telefon:
026-17 80 00 (arbete)

E-post:
asa.viklund_lang@politiker.gavle.se

Bild på Åsa Viklund Lång

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Gävle Parkeringsservice AB Ordförande 2023-01-01 2026-08-31
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Gävle Energi AB Stämmoombud 2023-02-07 2026-12-31
Gävle Stadshus AB Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15
AB Gavlegårdarna Stämmoombud 2023-02-07 2026-12-31
Gävle Hamn AB Stämmoombud 2023-02-07 2026-12-31
Näringslivs- och upphandlingsutskott Ledamot 2023-02-07 2026-12-31
Gavlefastigheter Gävle kommun AB Stämmoombud 2023-02-07 2026-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Finansutskott Ordförande 2023-02-07 2026-12-31