Förtroendevalda i Gävle kommun

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31