Förtroendevalda i Gävle kommun

Julia Cederstrand (C)

Kontaktinformation

Telefon:
026-17 80 00 (arbete)

E-post:
julia.cederstrand@politiker.gavle.se

Uppdrag (11 st)

Organisation Uppdrag Start Slut
Finansutskott Vice ordförande 2023-02-07 2026-12-31
Gävle Parkeringsservice AB 1:e vice ordförande 2023-02-20 2026-08-31
Gävle Energi AB Stämmoombud ersättare 2023-02-07 2026-12-31
Arbetsgivarutskott Ledamot 2023-02-07 2026-12-31
Gävle Stadshus AB 1:e vice ordförande 2023-02-20 2026-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-16 2026-10-15
Kommunalråd Kommunalråd 2023-01-01 2026-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31
Näringslivs- och upphandlingsutskott Ordförande 2023-02-07 2026-12-31
AB Gavlegårdarna Stämmoombud ersättare 2023-02-07 2026-12-31
Gävle Hamn AB Stämmoombud ersättare 2023-02-07 2026-12-31