Förtroendevalda i Gävle kommun

AB Gavlegårdarna

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31