Förtroendevalda i Gävle kommun

Svenska Kommunförsäkrings AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Fredriksson Per-Åke Liberalerna Ledamot 1
Seitola Pekka Moderata samlingspartiet Suppleant 2
Berggren David Socialdemokraterna Stämmoombud 3
Ekorre Petri Moderata samlingspartiet Stämmoombud ersättare 4
Hamilton Eva-Karin Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 5