Förtroendevalda i Gävle kommun

Gävle Kommuns Funktionsrättsråd

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (29 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Dahlgren Kristofer Liberalerna Ordförande 1
Seitola Pekka Moderata samlingspartiet Ledamot 2
Ekman Anders Centerpartiet Ledamot 3
Johansson Peter Moderata samlingspartiet Ledamot 4
Qvick Karin Birgitta Liberalerna Ledamot 5
Backman Hans Liberalerna Ledamot 6
Norman Sören Utan partibeteckning Ledamot 7
Norén Hedberg Mari Utan partibeteckning Ledamot 8
Joelsson Dick Utan partibeteckning Ledamot 9
Ekman Gunilla Margareta Utan partibeteckning Ledamot 10
Vadén Lars-Göran Utan partibeteckning Ledamot 11
Wahlström Emma Utan partibeteckning Ledamot 12
Skoog Carina Utan partibeteckning Ledamot 13
Norrström Britt-Inger Utan partibeteckning Ledamot 14
Simu Anders Utan partibeteckning Ledamot 15
Östman Hans Ingvar Utan partibeteckning Ledamot 16
Löfmark Staffan Centerpartiet Ersättare 17
Börjesson Helene Miljöpartiet de gröna Ersättare 18
Lundgren Rörick Lena Christina Socialdemokraterna Ersättare 19
Ohlsson Lars Anders Ragnar Utan partibeteckning Ersättare 20
Öberg Lena Utan partibeteckning Ersättare 21
Jonsson Åse-Maléne Utan partibeteckning Ersättare 22
Svanberg Maria Utan partibeteckning Ersättare 23
Österberg Berglund William Utan partibeteckning Ersättare 24
Mårtensson Johanna Utan partibeteckning Ersättare 25
Ohlslid Janet Utan partibeteckning Ersättare 26
Persson Mikael Utan partibeteckning Ersättare 27
Löwenborg Matilda Utan partibeteckning Ersättare 28
Öberg Birgitta Utan partibeteckning Ersättare 29