Förtroendevalda i Gävle kommun

Gästrike Vatten AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (5 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Holmestig Erik Centerpartiet Ordförande 1
Nygren Niklas Socialdemokraterna Ledamot 2
Christoffersson Åsa Liberalerna Suppleant 3
Hamilton Eva-Karin Moderata samlingspartiet Lekmannarevisor 4
Carlén Rosalie Kristdemokraterna Ersättare för lekmannarevisor 5