Förtroendevalda i Gävle kommun

Bomhus Energi AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (7 st)

Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer
Sundquist Boox Matilda Socialdemokraterna Ordförande 1
Jönsson Håkan Utan partibeteckning Ledamot 2
Kihlström Linn Utan partibeteckning Ledamot 3
Arnell Göran Utan partibeteckning Suppleant 4
Wiktorén Torbjörn Utan partibeteckning Suppleant 5
Sandanger Mikael Utan partibeteckning Suppleant 6
Lagnander Charlotta Vänsterpartiet Lekmannarevisor 7