Förtroendevalda i Gävle kommun

Valberedningen

Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-09-30