Förtroendevalda i Gävle kommun

Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31