Förtroendevalda i Gävle kommun

Socialdemokraterna (S)