Förtroendevalda i Gävle kommun

Gävle Energisystem AB

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Uppdrag (8 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Wiklund-Lång Åsa S Stämmoombud 8
Schörling Inger MP Suppleant 5
Fogéus Anders M Ledamot 3
Hofvenstam Margaretha L Suppleant 6
Kommunrevisionen Gävle kommun (-) Lekmannarevisor 7
Sundquist Boox Matilda S Vice ordförande 2
Ekman Anders C Ordförande 1
Forsberg Mikael SD Ledamot 4