Förtroendevalda i Gävle kommun

Kristdemokraterna (KD)