Förtroendevalda i Gävle kommun

Vänsterpartiet (V)