Förtroendevalda i Gävle kommun

Helena Näslund (V)