Förtroendevalda i Gävle kommun

Roberth Krantz (S)