Förtroendevalda i Gävle kommun

Gunilla Wester (S)