Förtroendevalda i Gävle kommun

Gunnar Ribacke (C)