Förtroendevalda i Gävle kommun

Elizabeth Puhls (SD)

Kontaktinformation

E-post:
elizabeth.puhls@politiker.gavle.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
De handikappades hus i Gävle/Tullbomsgården Revisorsersättare 2019-03-25 - 2022-12-31
Kommunrevisionen Revisor vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Svenska Kommunförsäkrings AB Lekmannarevisor 2019-03-25 - 2022-12-31