Förtroendevalda i Gävle kommun

Mattias Eriksson Falk (SD)

Kontaktinformation

E-post:
mattias.eriksson_falk@politiker.gavle.se

Uppdrag (14 st)

OrganisationUppdragPeriod
Finansutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gavle Drift & Service AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gavlefastigheter Gävle kommun AB Suppleant 2019-01-01 - 2022-12-31
Gästrike Återvinnare Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gävle Energi AB Ledamot 2020-03-30 - 2022-12-31
Gävle Parkeringsservice AB Ledamot 2019-05-01 - 2022-12-31
Gävle Stadshus AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd i opposition Kommunalråd i opposition 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsutskott Ersättare 2019-05-14 - 2022-12-31
Samhällsbyggnadsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-14
Valnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31