Förtroendevalda i Gävle kommun

Åsa Wiklund-Lång (S)

Kontaktinformation

E-post:
asa.wiklund_lang@politiker.gavle.se

Bild på Åsa Wiklund-Lång

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bomhus Energi AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Finansutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Gavle Drift & Service AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Gavlefastigheter Gävle kommun AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Gästrike Vatten AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Energi AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Energisystem AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Hamn AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Kraftvärme AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Parkeringsservice AB Ordförande 2019-05-01 - 2022-12-31
Gävle Stadshus AB Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Gävle Vatten AB Stämmoombud 2020-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsutskott Ordförande 2019-05-14 - 2022-12-31