Förtroendevalda i Gävle kommun

Martina Kyngäs (KD)

Kontaktinformation

Telefon:
026 17 97 15 (mobil)

E-post:
martina.kyngas@politiker.gavle.se

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Omvårdnadsnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-29 - 2022-10-14