Förtroendevalda i Gävle kommun

Stephanie Forsmark (C)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2019-05-23 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Ersättare 2019-04-29 - 2022-12-31
Näringslivs- och upphandlingsutskott Ledamot 2019-05-14 - 2022-12-31
Socialnämnden 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ordförande 2019-04-29 - 2022-10-14