Förtroendevalda i Gävle kommun

William Elofsson (M)

Kontaktinformation

E-post:
william.elofsson@politiker.gavle.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Finansutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Gävle Parkeringsservice AB 2:e vice ordförande 2019-05-01 - 2022-12-31
Gävle Stadshus AB 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd i opposition Kommunalråd i opposition 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsutskott Ledamot 2019-05-14 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-29 - 2022-10-14