Förtroendevalda i Gävle kommun

Wanja Delén (SD)

Kontaktinformation

E-post:
wanja.delen@politiker.gavle.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gävle Parkeringsservice AB Suppleant 2019-05-01 - 2022-12-31
Gävle Stadshus AB Suppleant 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd i opposition Kommunalråd i opposition 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommunstyrelsen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Näringslivs- och upphandlingsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Socialnämnden Ledamot 2019-04-29 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31