Förtroendevalda i Gävle kommun

Helene Åkerlind (L)

Kontaktinformation

E-post:
helene.akerlind@politiker.gavle.se

Bild på Helene Åkerlind

Uppdrag (23 st)

OrganisationUppdragPeriod
Bomhus Energi AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Finansutskott Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Gavle Drift & Service AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Gavlefastigheter Gävle kommun AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Gästrike Vatten AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Energi AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Energisystem AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Hamn AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Kraftvärme AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Gävle Parkeringsservice AB 1:e vice ordförande 2019-05-01 - 2022-12-31
Gävle Stadshus AB 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Gävle Vatten AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Inköp Gävleborg Ledamot 2019-02-18 - 2022-12-31
Kommunala Tillgänglighetsrådet Ordförande 2019-01-22 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige 2018-2022 Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-15
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsutskott Vice ordförande 2019-05-14 - 2022-12-31
Näringslivs- och upphandlingsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Svenska Kommunförsäkrings AB Stämmoombud ersättare 2020-01-01 - 2022-12-31
Valberedningen Ersättare 2018-10-29 - 2022-10-14
Visit Hälsingland Gästrikland AB Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31