Förtroendevalda i Gävle kommun

Ullrica Hurtig Hedin (KD)

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Socialnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31