Förtroendevalda i Gävle kommun

Mårten Gulin (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
070-6949818, 070-688 12 49 (mobil)

E-post:
marten.gulin@politiker.gavle.se

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Jävsnämnden Ordförande 2019-06-17 - 2022-12-31
Utbildningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31