Förtroendevalda i Gävle kommun

Birgitta Bienitz (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden Ersättare 2019-09-23 - 2022-12-31