Förtroendevalda i Gävle kommun

Maritha Johansson (V)

Kontaktinformation

Telefon:
026-16 33 06 (bostad)
070-992 99 30 (mobil)
070-084 85 85 (arbete)

Postadress:
Skäret 21 805 96 GÄVLE
(bostad)

E-post:
maritha.johansson@gavle.se

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige 2014-2018 Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-15
Socialnämnden Ledamot 2016-01-01 - 2018-12-31
Valberedningen Ledamot 2016-06-20 - 2018-10-31
Överförmyndarnämnden Vice ordförande 2016-01-01 - 2018-12-31