Förtroendevalda i Gävle kommun

Annika Erlandsson (M)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Samhällsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Överförmyndarnämnden 2:e vice ordförande 2019-09-23 - 2022-12-31