Förtroendevalda i Gävle kommun

Niklas Färnstrand (SD)