Förtroendevalda i Gävle kommun

Moderata samlingspartiet (M)