Förtroendevalda i Gävle kommun

Bolag (23 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
AB Gavlegårdarna
Gavlegårdarna Förvaltnings AB
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
GÅFAB Fastihgets AB
Gavle Drift & Service AB
Gävle Teknikcenter Fastighet AB
Gävle Parkeringsservice AB
Gävle Flygplats AB
Gävle Hamn AB
Gävle Energi AB
Bomhus Energi AB
BionärNärvärme AB
Gävle Energisystem AB
Gävle Kraftvärme AB
Gästrike Ekogas AB
Samkraft AB
Norrsken AB
Gävle Stadshus AB
Gästrike Vatten AB
Gävle Vatten AB
Svenska Kommunförsäkrings AB
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Visit Hälsingland Gästrikland AB