Förtroendevalda i Gävle kommun

Övrigt (11 st)

Här hittar du exempel råd och arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Kommunrevisionen
Gävle Tingsrätt nämndemän
Budgetberedning för revisionsanslaget
Revisorer o ersättare i vissa institutioner
Revisorer för granskning av revisorskollegiet
Borgerliga vigselförrättare
Krisledningsutskott
Samhällsbyggnadsutskott
Personalutskott