Förtroendevalda i Gävle kommun

Övrigt (13 st)

Här hittar du exempel råd och arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Kommunala Pensionärsrådet
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Arbetsgivarutskott
Näringslivs- och upphandlingsutskott
Sociala hållbarhetsutskott
Finansutskott
Kommunrevisionen
Budgetberedning för revisionsanslaget
Revisorer o ersättare i vissa institutioner
Revisorer för granskning av revisorskollegiet
Borgerliga vigselförrättare
Krisledningsutskott
Samhällsbyggnadsutskott