Förtroendevalda i Gävle kommun

Kommunfullmäktige (2 st)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige 2014-2018
Valberedningen