Förtroendevalda i Gävle kommun

Kommunalförbund (2 st)

Ett kommunalförbund är en form av samverkan som kommuner kan använda till vilken kommunal angelägenhet som helst. Kommunalförbundet omfattas av offentlighetsprincipen och kommunallagen. De regler som gäller enskilda kommuner gäller också här