Förtroendevalda i Gävle kommun

Fonder och stiftelser (7 st)

Namn
De handikappades hus i Gävle/Tullbomsgården
Fonden för mindre arbetarbostäder
Fonden för större arbetarebostäder
J o E Ericssons donationsfond
Stiftelsen Länsmuseet
Stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning
Stiftelsen Forsbacka Bruk