Förtroendevalda i Gävle kommun

Bolag (17 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
AB Gavlegårdarna
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Gavle Drift & Service AB
Gävle Parkeringsservice AB
Gävle Hamn AB
Gävle Energi AB
Bomhus Energi AB
BionärNärvärme AB
Gävle Energisystem AB
Gävle Kraftvärme AB
Gästrike Ekogas AB
Gävle Stadshus AB
Gästrike Vatten AB
Gävle Vatten AB
Svenska Kommunförsäkrings AB
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB
Visit Hälsingland Gästrikland AB