Förtroendevalda i Gävle kommun

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31

Uppdrag (17 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Westman Camilla SD Ledamot 8
Säfström Lena S Ordförande 1
Hellstrand Hort Emanuel MP 1:e vice ordförande 2
Brindmark Jonas M Ledamot 7
Riveira Linares Damian S Suppleant 12
Rached Harb Romel SD Ledamot 9
Agerbring Michael M 2:e vice ordförande 3
Söderström Julia M Stämmoombud ersättare 16
Issa Fanar L Ledamot 5
Mattsson Bertil S Suppleant 10
Viklund Lång Åsa S Stämmoombud 15
Milde Sofi KD Ledamot 6
Kvarnström Andreas SD Suppleant 14
Al-Daloo Zinah S Suppleant 11
Kommunrevisionen Gävle kommun (-) Lekmannarevisor 17
Juhlin Birgitta M Suppleant 13
Engstrand Lars C Ledamot 4