Förtroendevalda i Gävle kommun

Gävle Flygplats AB

Mandatperiod: 2015-05-31 - 2018-12-31