Förtroendevalda i Gävle kommun

Gävle Energisystem AB

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

Uppdrag (9 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Persson Ann-Helen C Ordförande 1
Sundquist Boox Matilda S Vice ordförande 2
Fogéus Anders M Ledamot 3
Forsberg Mikael SD Ledamot 4
Schörling Inger MP Suppleant 5
Hofvenstam Margaretha L Suppleant 6
Kommunrevisionen Gävle kommun SAKNAS Lekmannarevisor 7
Wiklund-Lång Åsa S Stämmoombud 8
Åkerlind Helene L Stämmoombud ersättare 9