Förtroendevalda i Gävle kommun

Kommunala Pensionärsrådet

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31