Förtroendevalda i Gävle kommun

Stiftelser under kommunstyrelsens förvaltning

Mandatperiod: 2015-02-23 - 2018-12-31