Förtroendevalda i Gävle kommun

Budgetberedning för revisionsanslaget

Mandatperiod: 2014-12-31 - 2018-01-01